Marketing

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) brengt de toeristisch-recreatieve activiteiten in het Land van Cuijk onder de aandacht van toeristen en recreanten. Het RBT doet dat door marketingcampagnes te ontwikkelen en uit te voeren.
Uitgangspunt voor de campagnes is het in 2013 bedachte toeristische concept ‘Land van Cuijk, Land van Heerlijke Ontmoetingen’ (zie bijgaand).
In dat concept staan vier ‘heerlijke ontmoetingen’ centraal:
* de geschiedenis van het Land van Cuijk;
* de waterrijke omgeving;
* het religieus erfgoed;
* de bijzondere natuur.
Deze ‘heerlijke ontmoetingen’ vormen de basis voor onze marketingstrategie.
De marketingstrategie is sterk online-georiënteerd, gebaseerd op het zoekgedrag van consumenten). Daarnaast wordt de marketingcampagne ondersteund met onder meer folders, brochures, deelname aan beurzen en free publicity.

In de praktijk
  1. Onderhouden en verbeteren van de website www.heerlijkeontmoetingen.nl;
  2. Ontwikkelen en uitvoeren van campagnes via sociale media;
  3. Promotie van de regio tijdens evenementen en beurzen;
  4. Benutten van pr-kansen.