Stimuleringssubsidie voor idee virtual reality

Donderdag 29 maart 2018
De vijf gemeenten in het Land van Cuijk stellen een stimuleringsbijdrage van 1000 euro beschikbaar voor de uitwerking van een plan om het Romeinse verleden van Cuijk beleefbaar te maken.
Het idee van Museum Ceuclum en de Werkgroep Archeologie Cuijk was een van de drie reacties op een oproep van de gemeenten om virtual reality een plek te geven in toeristisch-recreatieve projecten in het Land van Cuijk.
 
De vijf gemeenten hebben in november vorig jaar, in samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Land van Cuijk, een excursie georganiseerd naar het Virtual Reality-center van Enversed in Eindhoven. De gemeenten en het RBT wilden zo  ondernemers en organisaties uit de regio in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de mogelijkheden van virtual reality (VR). Om te bevorderen dat ondernemers er ook daadwerkelijk mee aan de slag zouden gaan, hebben de gemeenten aan de deelnemers een stimuleringsbijdrage van € 1000 beloofd voor het beste idee, dat naar aanleiding van de kennissessie zou worden ingediend. De stimuleringssubsidie komt uit het door de vijf gemeenten vrijgemaakte budget dat wordt ingezet om projecten, onder meer op het gebied van toerisme en recreatie, te realiseren die de samenwerking in het Land van Cuijk bevorderen.
 
Romeinse kar
In totaal zijn drie plannen ingediend. De wethouders toerisme en recreatie van de vijf gemeenten hebben unaniem gekozen voor het in hun ogen meest concrete idee. Museum Ceuclum en de Werkgroep Archeologie hebben het plan opgevat om, met behulp van virtual reality, het Romeinse verleden van Cuijk (meer) beleefbaar te maken. Inwoners en bezoekers van het Land van Cuijk kunnen, als het aan de initiatiefnemers ligt, straks een levensechte reis naar en door de Romeinse nederzetting in het 4eeeuwse Ceuclum maken. Bezoekers nemen plaats in een Romeinse kar (maximaal zes zitplaatsen) en zetten een VR-bril op. Daarop wordt een toepassing gestart die deelnemers, in beeld en geluid, een virtuele reis laat maken. De brildragers zien dezelfde kar door de bril als de kar waarop zij zitten. Alleen lijkt het voor elke deelnemer alsof hij of zij er alleen op zit. Het geluid dat men hoort is het rollen van een kar over een grindweg terwijl de voerman het verhaal vertelt, de beelden die men ziet corresponderen met hoe het er in het Romeinse Cuijk moet hebben uit gezien.
De gemeenten hebben als voorwaarde gesteld aan de toekenning van de stimuleringsbijdrage: binnen een jaar moet een eerste uitwerking van de VR-reis kunnen worden getoond.