Mogelijk Vakantie zonder Zorgen in Land van Cuijk

Zondag 27 november 2016
Er is belangstelling bij toeristisch-recreatieve ondernemers om ook in het Land van Cuijk te starten met Vakantie zonder Zorgen. Die conclusie kan worden getrokken na de informatiebijeenkomst van dinsdag 22 november jongstleden.
Tijdens die bijeenkomst gaven Anita van Leeuwen en Rob van Egeraat, namens Zet Brabant, een toelichting op het idee én de resultaten van de pilot die eerder in De Kempen heeft plaatsgevonden. De presentatie van de bijeenkomst vindt u hier.
Vakantie zonder Zorgen is er op gericht om mensen die zorg nodig hebben –en om die reden niet of nauwelijks op vakantie kunnen- een zorgeloze vakantie te bezorgen. Door de samenwerking met een regionale zorgaanbieder kan hen zorg op de vakantielocatie worden aangeboden, waardoor het toch mogelijk is op vakantie te gaan.
De informatiebijeenkomst werd bijgewoond door ruim twintig toeristisch-recreatieve ondernemers uit het Land van Cuijk, voornamelijk eigenaren van verblijfsaccommodaties. Zij waren enthousiast over het idee, zagen omzetkansen voor hun eigen bedrijf en toonden zich geïnteresseerd in een eventueel vervolg. Overigens is het concept ook interessant voor bedrijven die dagrecreatie (kunnen) aanbieden voor mensen met een handicap.
Het vervolg is dat alle aanwezige ondernemers over een week een mail ontvangen met de vraag of zij willen meedoen. Zij worden dan uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst waarbij, samen met Zet Brabant en het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, een plan van aanpak wordt gemaakt.
Kon u niet aanwezig zijn, bent u geïnteresseerd in het concept en wilt u ook graag uitgenodigd worden voor de vervolgbijeenkomst? Stuur dan voor 7 december een mail naar info@rbtlandvancuijk.nl