Inventarisatie van mogelijk interessante beurzen

Vrijdag 27 juli 2018
Na de Fiets- en Wandelbeurzen in Gent en Utrecht en de Touristikmesse in Kalkar wordt de Gezondheidsbeurs in Cuijk de vierde grote publieksbeurs waar het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk zich presenteert. De stand wordt, net als tijdens de vorige beurzen, bemensd door een groep van vrijwilligers die zich eerder dit jaar heeft aangemeld.
Het RBT inventariseert nu aan welke andere beurzen zij in de komende maanden nog wil deelnemen. Bij een aantal kleinere beurzen in de Achterhoek, Noord-Limburg, Belgisch Limburg en Noord- en Zuid-Holland is al informatie opgevraagd over onder meer doelgroepen, bezoekersaantallen, prijzen van stands en welke andere bedrijven en organisaties deelnemen.
Heeft u in het afgelopen jaar deelgenomen aan interessante beurzen of wellicht toeristisch-recreatieve evenementen bezocht waar het Land van Cuijk zich zou kunnen presenteren? Geef uw suggesties door via info@rbtlandvancuijk.nl
Wij maken in de komende weken onze inventarisatie compleet en bepalen vervolgens op basis van mogelijkheden (budget, voorbereidingstijd, standbemensing, etcetera) en wenselijkheid (doelgroepen, bezoekersaantallen, andere deelnemers, etcetera) aan welke beurzen wij in de tweede helft van 2018 en de eerste helft van 2019 willen deelnemen