Samenwerking ROC en RBT

Vrijdag 27 mei 2016
Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk gaat samenwerken met onderwijsinstelling ROC De Leijgraaf. In het nieuwe schooljaar gaan 4e jaars studenten Horeca, Recreatie en Toerisme (HRT) aan de slag met de uitwerking van een, mogelijk twee projecten. De inhoud van de projecten is nog niet bekend; in de laatste week van september krijgt het RBT de gelegenheid een aantal projectideeën te presenteren aan de studenten. Het is vervolgens aan de leerlingen om te ‘solliciteren’ naar een van de aangeboden projecten.
Zowel ROC De Leijgraaf als RBT Land van Cuijk verheugen zich op de aanstaande samenwerking. Zij zien kansen om op deze manier jongeren uit de regio een concrete bijdrage te laten leveren aan het aantrekkelijker maken van het Land van Cuijk voor toeristen en recreanten.
Het actief aan de slag gaan met projecten in de regio past bovendien in het lesprogramma van ROC De Leijgraaf dat leerlingen in staat stelt om ‘ondernemend gedrag’ te ontwikkelen.