Samenwerking met gemeenten verlengd

Zondag 26 november 2017
Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk (RBT) en de vijf gemeenten in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis) werken al drie jaar intensief samen. Met als doel om dat wat het Land van Cuijk bijzonder maakt onder de aandacht van meer toeristen en recreanten te brengen.
In 2015 zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de gemeenten en het Regionaal Bureau voor Toerisme én wat ze van elkaar mogen verwachten. Die afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
De overeenkomst had een looptijd van drie jaar en loopt eind 2017 af. Bij de ondertekening van het contract hebben de gemeenten de intentie uitgesproken om -in het geval van een positieve evaluatie- de overeenkomst te verlengen tot en met 2020.
De vijf gemeenten hebben onlangs de samenwerking met én het functioneren van het RBT in de afgelopen drie jaar geëvalueerd. De gemeenten hebben vastgesteld dat het RBT “in ruim voldoende mate voldoet aan de afspraken en de verwachtingen”. Bij de evaluatie zijn onder meer de uitvoering van marketing- en promotieplannen, de ondersteuning van de Toeristische Ontmoetingspunten, de financiële situatie en het verwerven van fondsen uit de markt (naast de gemeentelijke bijdragen) beoordeeld. De vijf gemeenten hebben daarnaast de zeven toeristische platforms in het Land van Cuijk en een externe deskundige gevraagd naar hun oordeel. Ook zij zijn positief over het RBT en constateren dat er “met relatief beperkte middelen en capaciteit veel wordt bereikt”.
Voor de gemeenten waren de positieve ervaringen én geluiden voldoende reden om de overeenkomst met drie jaar (tot 2020), onder dezelfde condities, te verlengen.