Leningen voor toeristische ondernemers

Maandag 25 september 2017
Ondernemers met vernieuwende recreatieve plannen voor Noord-Brabant kunnen vanaf 18 september 2017 een lening voor hun plan aanvragen bij het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant, kortweg LOF. Het LOF stimuleert nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel structureel meer bezoekers naar de provincie te trekken, die hier ook langer blijven en meer besteden. 
Projecten die in aanmerking komen voor een lening, richten zich op nieuw vrijetijdsaanbod dat aansluit bij de drie kernthema’s van Brabant:
  • Brabantse meesters en erfgoed;
  • Design en innovatie;
  • Attractieparken en evenementen.
Bovendien hebben ze een sterke verhaallijn en zijn ze onderscheidend en voorzien van een goed projectplan. Op deze manier wordt de provincie als geheel versterkt en wordt de bezoeker van buitenaf aangetrokken. De lening bedraagt minimaal € 75.000 en maximaal € 400.000 en beslaat maximaal 50% van de totale begroting van het projectplan. Het LOF verstrekt de lening tegen marktconforme voorwaarden.
Initiatiefnemers van het fonds zijn provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant, de Efteling en Libéma. Per 13 september wordt het fonds Brabant-breed gedragen met de toetreding van Metropoolregio Eindhoven, Regio Noordoost Brabant en Regio West-Brabant, die financieel aan het fonds zullen bijdragen. De partners hebben de ambitie uitgesproken om voor een periode van 10 jaar € 10 miljoen te investeren in de leisure sector.
Ondernemers kunnen contact opnemen met het fondsmanagement van het LOF om te toetsen of hun project in aanmerking komt voor een lening via info@lofbrabant.nl.
Meer informatie over het LOF en het aanvragen van een lening staat op www.lofbrabant.nl.