Diana van Bokhoven programmamanager We Are Food Land van Cuijk 2018

Dinsdag 25 april 2017
Op initiatief van het Regionaal Bureau voor Toerisme zijn eerder dit jaar twee bijeenkomsten georganiseerd waarin wij met ondernemers en organisaties in onze regio hebben gesproken over de kansen van het Brabantse themajaar We Are Food én het ontwikkelen van een daar op geënt, samenhangend programma voor onze regio.
Aan het einde van onze tweede sessie op Kasteel Tongelaar is geconcludeerd dat professioneel programmamanagement nodig is om op korte termijn het idee van We Are Food Land van Cuijk 2018 verder te brengen.
De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben die gedachte omarmd. Zij hebben afgelopen week Diana van Bokhoven aangesteld als programmamanager We Are Food Land van Cuijk. 
Van de nieuwe programmamanager wordt verwacht dat zij in twee maanden een breed, verbindend en kansrijk programma maakt, waarmee het Land van Cuijk zich kan onderscheiden tijdens het Brabantse themajaar We Are Food 2018. Ondernemers, belangenorganisaties, onderwijsinstellingen en overheden in het Land van Cuijk moeten zich niet alleen in dit programma herkennen maar er ook enthousiast aan willen meewerken.
Bij het selectieproces van de nieuwe programmamanager zijn naast de gemeenten en het RBT ook ondernemers en belangenorganisaties betrokken. Supermarktondernemer Piet Verbeeten uit Vierlingsbeek en Ad Berends, voorzitter van het platform Ontdek Mill, onderschrijven de keuze voor Diana van Bokhoven van harte. “Eerdere bijeenkomsten hebben duidelijk gemaakt dat het enthousiasme in het Land van Cuijk om, in samenwerking met elkaar, We Are Food tot een succes te maken groot is. Wij denken dat Diana, met haar kennis, ervaring én creativiteit, prima in staat is om de bestaande initiatieven en de nieuwe ideeën te bundelen in een kansrijk concept, op basis waarvan een aantrekkelijk programma voor het Land van Cuijk kan worden gemaakt. Voor 2018, maar ook voor de jaren erna. Sámen met iedereen die daarin een rol kan én wil spelen.”