Rondetafelgesprek voor ondernemers

Vrijdag 24 augustus 2018
Op 21 juni jongstleden heeft de Cuijkse wethouder Maarten Jilisen, namens de vijf gemeenten, de resultaten van een onderzoek naar de economische betekenis van toerisme en recreatie in het Land van Cuijk gepresenteerd. 
Tijdens die bijeenkomst werd onder meer de vraag gesteld wat we met de uitkomsten willen én gaan doen. Wij hebben destijds al aangekondigd dat wij in het najaar een rondetafelgesprek willen organiseren voor toeristisch-recreatieve bedrijven en organisaties. Met als doel om samen na te gaan wat logische vervolgacties zijn. Hoe houden wij in de komende jaren de groei vast? Op wie richten we ons en met welk aanbod? Wat kunnen ondernemers en organisaties zelf doen en wat verwacht u van het Regionaal Bureau voor Toerisme?
Graag nodigen wij u de toeristisch-recreatieve bedrijven en organisaties in het Land van Cuijk uit voor een ‘rondetafelgesprek’ op dinsdag 25 september aanstaande, van 14.00 tot 16.00 uur in Het Glaslokaal in Langenboom. 
Zie bijgaand de uitnodiging voor het rondetafelgesprek én een beknopte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het onderzoek.