'n Goei Leven in het Land van Cuijk

Vrijdag 23 juni 2017
Brabant mag zich in 2018 Europese Regio voor de Gastronomie noemen. Een team van provinciale medewerkers is bezig om, samen met een aantal partners, een programma te ontwikkelen dat de naam We Are Food 2018 heeft meegekregen.
Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk heeft begin dit jaar het initiatief genomen om ondernemers, organisaties, onderwijsorganisaties en overheden bij elkaar te brengen, om na te gaan hoe het Land van Cuijk zich kan onderscheiden tijdens het Brabantse themajaar We Are Food 2018.
De inspanningen van het Regionaal Bureau voor Toerisme hebben uiteindelijk geleid tot enthousiasme – en uiteindelijk de aanstelling van een programmamanager (Diana van Bokhoven). Zij had de opdracht om een goed onderbouwd, breed gedragen én kansrijk Land van Cuijks programma te maken voor 2018 én de jaren erna. Met als doelen:
1. mensen verleiden om in 2018 en daarna naar het Land van Cuijk komen;
2. het bestaande op het gebied van beter eten in het Land van Cuijk zichtbaar te maken.
3. bedrijven en organisaties te inspireren om nieuwe activiteiten op dit vlak te ontwikkelen.
Geïnspireerd door een idee dat al in de gemeente Mill is ontstaan is het concept ’n Goei Leven in het Land van Cuijk ontwikkeld. ’n Goei Leven bestaat uit zes programmalijnen. Minsten een ervan (Ervaar ‘n Goei Leven) is ook voor toeristisch-recreatieve bedrijven interessant. Als onderdeel van die programmalijn worden in de komende jaren onder meer Foodtrails (culinaire wandel- en fietstochten, met bijzondere ontvangstlocaties en inspirerende routes door het Land van Cuijk) en arrangementen aangeboden. Met dat laatste is het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk al druk bezig. Waarschijnlijk wordt in het najaar al een driedaags arrangement ‘n Goei Leven aangeboden.