Geld voor goede ideeën!

Zaterdag 22 april 2017
Half april werd in Kaatsheuvel het startschot gegeven voor het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF). Het nieuwe fonds stimuleert ondernemers om te investeren in de ontwikkeling van innovatieve ideeën voor vrijetijdsbesteding in Brabant. Met als onderliggende doel om meer toeristen te verleiden om naar onze provincie te komen, hier langer te verblijven en uiteindelijk meer te besteden.
Het Leisure Ontwikkel Fonds ondersteunt die initiatieven door leningen te verstrekken. De ervaring van de laatste jaren is dat bestaande fondsen zich meer richten op cultuur of op technische innovatie en dat financiële instellingen minder snel in zee gaan met projecten met een hoog risico en een laag rendement. Daardoor kunnen innovatieve leisureprojecten buiten de boot vallen.
Ondernemers met een plan, waarvoor zij geen of weinig weerklank vinden bij de bestaande fondsen en de financiële instellingen, kunnen vanaf 1 mei 2017 een beroep doen op het Leisure Ontwikkel Fonds. Het fonds is een gezamenlijk initiatief van de provincie Noord-Brabant, Libéma, De Efteling en Midpoint Brabant. Het fonds is bij aanvang gevuld met een bedrag van 4,6 miljoen euro.  Voor de praktische uitvoering zijn House of Leisure, Stimulus en een investeringscomité met experts verantwoordelijk. VisitBrabant is aangehaakt als marketingpartner.
Kijk voor een uitleg over het Leisure Ontwikkel Fonds ook op https://www.youtube.com/watch?v=3d9iKcwA6BA

Leisure Ontwikkel Fonds ook voor Land van Cuijk
Het Leisure Ontwikkel Fonds richt zich op alle Brabantse ondernemers met een goed en innovatief leisureplan. Ook ondernemers uit het Land van Cuijk kunnen van het fonds gebruik maken.
Het LOF wil vooral investeren in projecten die aansluiten op de iconische thema’s van Brabant, een sterke verhaallijn hebben, onderscheidend zijn en een hoge kwaliteit hebben.
De kernthema’s voor Leisure in Brabant zijn:
  1. Brabantse meesters en erfgoed
    De iconen die horen bij dit thema zijn Van Gogh, Bosch, of meer actuele iconen zoals Tiësto en Hardwell. Mits (inter)nationaal toonaangevend zijn ook erfgoedlocaties als icoon in te zetten. Bij dit kernthema zijn de verhalen bij de iconen belangrijker dan alleen de culturele producten (schilderijen, gebouwen). Juist de verhalen geven de inspiratie en de beleving die noodzakelijk is voor aantrekkingskracht op de bezoekers.
  2. Design en innovatie
    Dit thema komt tot uitdrukking door Dutch Design en bijvoorbeeld vernieuwende agrofood-concepten. Het is belangrijk om hierbij de verbinding met de regionale economische profielen als randvoorwaarde mee te nemen. Dit kernthema richt zich op creatie en het maakproces.
  3. Attractieparken en evenementen
    Bij dit thema hoort vrijetijdsaanbod dat gerelateerd is aan de attractieparken in Brabant, de festivals en de parades. Dit thema heeft een sterke rol in het bereiken van de bredere familiemarkt en het heeft een sterke belevingscomponent.
Ook op de raakvlakken tussen deze drie thema’s is vrijetijdsaanbod te ontwikkelen.
In 2017 is er speciale aandacht voor projecten die inspelen op de trend van het belevingstoerisme (“niet alleen kijken, maar zelf ervaren”).
Heeft u een plan dat past binnen het Leisure Ontwikkel Fonds kijk dan op de website www.lofbrabant.nl. Daar wordt ook nader ingegaan op de voorwaarden waar projecten aan moeten voldoen en waar aanvragen kunnen worden ingediend.
Heeft u een idee maar weet u niet of het past? Toets uw idee via info@lofbrabant.nl