Onderzoek toeristische ontwikkeling Land van Cuijk

Donderdag 21 juni 2018
In opdracht van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Aan het onderzoek hebben bijna 100 bedrijven en organisaties in de regio meegewerkt. 
De resultaten van het onderzoek zijn op donderdag 21 juni door wethouder Maarten Jilisen van de gemeente Cuijk, namens de vijf gemeenten, gepresenteerd aan de toeristisch-recreatieve ondernemers en andere stakeholders.

 
Om te kunnen vaststellen welke effecten de inspanningen van de gemeenten, het Regionaal Bureau voor Toerisme, ondernemers en organisaties in de afgelopen jaren hebben gehad, is onlangs onderzoek gedaan naar de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de regio in 2017. Die cijfers zijn vergeleken met de nulmeting, uitgevoerd over het jaar 2014. Het onderzoek is uitgevoerd door ZKA Leisure Consultants uit Den Bosch. 

Conclusies
Uit het onderzoek trekt ZKA Leisure Consultants een aantal conclusies:
- sinds 2014 vindt een aantoonbare groei in toerisme en recreatie plaats. Deze groei is het gevolg van met name de verbetering van de bezetting van het bestaande aanbod. 
- de bezettingsgraad in het Land van Cuijk lag enkele jaren geleden nog grotendeels onder het landelijk gemiddelde. In de afgelopen jaren is de bezettingsgraad bij met name hotels, bungalows en groepsaccommodaties de bezettingsgraden gestegen. Alleen in de campingsector is een daling waarneembaar, die overigens overeenkomt met de landelijke trend. Overigens is ook bij aanbieders van dagrecreatie en bij evenementen het aantal bezoekers toegenomen.
- het aandeel eigen inwoners uit de regio is op het gebied van dagrecreatie erg groot.
- de meerderheid van de bezoekers is vijfenveertig jaar of ouder en vier op de vijf verblijfsgasten komt uit Nederland. 

Hoe verder?
Het rapport biedt waardevolle informatie over herkomst van toeristen, doelgroepen en bestedingen. De conclusies bieden daarnaast interessante informatie voor het RBT en voor toeristische ondernemers. Zij kunnen op basis van dit onderzoek hun marketing- en promotiestrategie verder verfijnen. 
Het RBT gaat in september een of meerdere rondetafelgesprekken organiseren met ondernemers, toeristische organisaties en gemeenten. Insteek van die gesprekken is om op basis van de uitkomsten van het onderzoek samen vast te stellen waar kansen voor verdere groei liggen en hoe die benut kunnen worden. 

De bijgevoegde presentatie van Maarten Jilisen is vanwege de omvang verkleind. Daardoor kunnen foto's minder scherp zijn dan in het origineel.