Inspiratiedag op 15 november

Zaterdag 20 oktober 2018
Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk organiseert op donderdag 15 november voor de tweede maal een Inspiratiedag voor toeristisch-recreatieve ondernemers* en organisaties**. Ook de Toeristische Ontmoetingspunten, de gidsgroeters, de beursvrijwilligers en de wethouders van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk zijn uitgenodigd.
De Inspiratie(mid)dag vindt plaats in het Oorlogsmuseum in Overloon en begint om 13.30 uur.


Het thema van de Inspiratiedag 2018 is 'Grijp uw kansen'. Het gaat goed met de toeristische sector in Nederland. En het wordt alleen maar beter. In de komende jaren worden miljoenen nieuwe toeristen verwacht, komen er duizenden banen bij en nemen de bestedingen navenant toe (bron: Perspectief 2030). Volop kansen dus! Ook voor het Land van Cuijk – en de toeristische bedrijven en organisaties in onze regio. Alleen: je moet de kansen wél zien. En (willen) grijpen.

Programma
Op het programma staan onder meer een prikkelende presentatie van Ivonne van der Horst ('durf te kiezen'), een panelgesprek met ondernemers en organisaties die al kansen hebben gegrepen en drie workshops. De workshops gaan over kansen die zich aandienen in het Land van Cuijk: de UNESCO-status van het Maasheggengebied, Brabant Remembers in 2019 en hoe we meer Duitse toeristen kunnen verleiden om naar onze regio te komen. Waar liggen de kansen voor het Land van Cuijk en hoe kunnen we die verzilveren?
De bijeenkomst wordt afgesloten met een presentatie van het Land van Cuijk Promotiepakket 2019 en de Land van Cuijk App.
Voor de geïnteresseerden is er voorafgaande aan de Inspiratie(mid)dag een rondleiding door het Oorlogsmuseum. Het museum heeft twee jaar geleden haar vaste tentoonstelling vernieuwd; een mooie gelegenheid voor ondernemers en organisaties om, als ze dat nog niet hebben gedaan, kennis te maken met de expositie, het museum en de plannen voor de nieuwe fietsbrug.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@rbtlandvancuijk.nl  
Geef in de mail aan naar welke workshop uw voorkeur uitgaat. Zie bijgaand ook de uitnodiging voor de Inspiratiedag.

* verblijfsaccommodaties, dagrecreatie en horecabedrijven
** platforms, netwerkorganisaties en evenementorganisatoren