Groeterpagina op website vernieuwd

Zaterdag 20 augustus 2016
De pagina met groeteractiviteiten op de website www.heerlijkeontmoetingen.nl is vernieuwd. Op de pagina staan nu zeventien (!) groeteractiviteiten in de regio vermeld. Van rondleidingen en fietstochten tot de beklimming van een toren en het bezoek aan kazematten. Zodra wordt doorgeklikt op de activiteit volgt meer informatie over wat er te doen is en wanneer. De nieuwe groeterpagina is te vinden op http://www.landvancuijk.nl/toerisme-en-recreatie/ontdek-land-van-cuijk/met-de-groeter-op-pad/
De vernieuwing van de groeterpagina volgt op onze keuze om het groeternetwerk te verbreden. Het Land van Cuijk kent sinds enkele jaren een netwerk van groeters; lokale vrijwilligers die graag én gastvrij onze regio laten zien aan iedereen die daarvoor interesse heeft.  Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk merkt in contacten met toeristen, ondernemers maar vooral ook met organisaties van buiten de regio dat het hebben van een groetersnetwerk een belangrijke, onderscheidende kwaliteit is van onze regio. Het past ook bij het Land van Cuijk. dat zich graag profileert als het “Land van Heerlijke Ontmoetingen’.
RBT Land van Cuijk streeft er naar om in alle vijf gemeenten groeters te hebben, bij voorkeur met uiteenlopende expertises. Om dat streven te realiseren was het noodzakelijk om de oorspronkelijke uitgangspunten van het Land van Cuijkse groeternetwerk los te laten. Die uitgangspunten waren afgeleid van het concept van het Global Greeter Network: lokale vrijwilligers, kleine groepen (tot maximaal zes personen), bij voorkeur op afroep beschikbaar én gratis.
Niet alle (groepen van) gidsen in het Land van Cuijk kunnen of willen aan die voorwaarden voldoen. Het RBT keert het daarom om: het groetersnetwerk wordt het platform voor alle rondleidingen in het Land van Cuijk. Iedereen die op regelmatige basis rondleidingen of andere groeteractiviteiten verzorgt moet zich daarbij kunnen aansluiten. De lokale groeters bepalen zelf de voorwaarden van hun rondleidingen. Zij beslissen dus ook zelf of zij een bijdrage vragen, hoe vaak zij groepen rondleiden, hoe groot die groepen zijn en wat het thema van de rondleidingen is.
Deze koerswijziging maakt het mogelijk om op korte termijn en zonder al te veel inspanning het groeternetwerk te laten groeien - en daarmee een aantrekkelijker aanbod te kunnen doen aan de bezoekers van het Land van Cuijk.
Organiseert u ook met enige regelmaat (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks) een activiteiten die past in het groeterconcept, neem dan contact op via info@rbtlandvancuijk.n