Bijeenkomsten voor ondernemers

Zaterdag 20 augustus 2016
De belangrijkste opdracht voor het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) is er voor te zorgen dat er meer toeristen naar onze regio komen, maar ook dat zij er langer blijven en daardoor meer besteden. Dat moet uiteindelijk leiden tot meer omzet voor de toeristisch-recreatieve sector in het Land van Cuijk.
Om dat te kunnen realiseren ontwikkelt het RBT tal van activiteiten. Het Land van Cuijk Magazine, campagnes op sociale media, deelname aan beurzen, persbezoeken, Land van Cuijk Arrangementen, evenementen als Oorlog & Vrede, e-learning en workshops voor ondernemers; het zijn voorbeelden van wat het RBT in de afgelopen anderhalf jaar al heeft ontwikkeld.
Maar is dat ook waar de ondernemers in het Land van Cuijk behoefte aan hebben? Het RBT vindt het belangrijk om van ondernemers zelf te horen hoe zij de geleverde inspanningen waarderen en welke wensen en ideeën zij hebben. Daarom worden eind september, begin oktober in alle vijf gemeenten van het Land van Cuijk bijeenkomsten met toeristisch-recreatieve ondernemers georganiseerd.
Doel van de bijeenkomsten is onder meer om te horen welke wensen en behoeften er zijn  op het gebied van regiobrede marketing, het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten en diensten en het vergroten van kennis en inzicht. Dat wat door de ondernemers te berde wordt gebracht wordt meegenomen in de daaropvolgende gesprekken over het werkplan 2017 van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk.
De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met de lokale toeristisch-recreatieve platforms (STER Boxmeer, Ondernemersvereniging Regio Vierlingsbeek, CRT Cuijk, Historisch Grave, Ja Natuurlijk, Ontdek Mill en Natuurlijk Sint Anthonis) en met het Verrassende Platteland van Cuijk.
De uitnodiging voor de bijeenkomst volgt eind augustus.