Land van Cuijk Magazine: 76 pagina's

Vrijdag 19 februari 2016

De bereidheid van ondernemers in het Land van Cuijk om te participeren in het eerste Land van Cuijk Magazine overtreft alle verwachtingen. Afgelopen week is de omvang van zowel de Nederlandstalige als de Duitstalige versie van het toeristische magazine vastgesteld op 76 pagina’s.
Op dit moment zijn de tekstschrijvers, het vertaalbureau en de vormgever druk doende de laatste puntjes op de i zetten, zodat begin maart het magazine naar de drukker kan.
Wij willen het nieuwe magazine ‘ten doop houden’ tijdens een ondernemersborrel, die waarschijnlijk in de 3e week van maart wordt geschonken. Gelijktijdig willen we dan het nieuwe toeristische seizoen inluiden. De uitnodiging voor die bijeenkomst volgt.