Aa & Maas continueert samenwerking

Woensdag 16 december 2015
Waterschap AA & Maas blijft  ook in 2016 partner van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk. Onlangs hebben zowel het waterschap als het RBT aangegeven tevreden te zijn over de samenwerking en nog volop kansen te zien om het partnerschap komend jaar verder uit te bouwen.
Waterschap Aa & Maas vindt het belangrijk om samen met partners in het Land van Cuijk plannen te ontwikkelen, die bijdragen aan het versterken van de regionale economie en het vergroten van de leefbaarheid. Aa & Maas is daarbij steeds op zoek naar organisaties, structuren of plannen die haar in staat stellen om eigen initiatieven te verbinden aan die van andere partijen of evenementen. Die organisaties, structuren en/of plannen helpen het waterschap vervolgens om uit te dragen wat het waterschap doet, waarom ze dat doet en hoe.
Aa & Maas beschouwt het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk als een relevante partner op het gebied van recreatie.
De samenwerking tussen Aa & Maas en het RBT blijkt onder meer uit de inzet van ‘watergroeters’. Medewerkers van het waterschap die op verzoek groepen van mensen rondleiden langs locaties (gemaal Van Sasse als voorbeeld) en plekken waar Aa & Maas actief is. De watergroeters van waterschap Aa & Maas worden betrokken bij alle activiteiten die het RBT organiseert voor haar groetersnetwerk. De watergroeters krijgen bovendien dezelfde faciliteiten als de andere groeters.