Bijeenkomst Vakantie zonder Zorgen

Maandag 14 november 2016
Samen met ZET Brabant onderzoeken wij of er interesse bij de toeristisch-recreatieve ondernemers in het Land van Cuijk om mee te doen aan het concept Vakantie zonder Zorgen.
Vakantie zonder Zorgen richt zich specifiek op de 2,3 miljoen Nederlanders die dagelijkse of frequente zorg nodig hebben en voor wie het daarom lastig is om voor langere tijd buitenshuis vakantie te vieren. Door voorzieningen te treffen in verblijfsaccommodaties of bij dagrecreatiebedrijven én door afspraken te maken met een regionale zorgaanbieder maakt Vakantie zonder Zorgen het voor hen toch mogelijk om op in eigen land op vakantie te gaan.
Voor toeristisch-recreatieve ondernemers in het Land van Cuijk is Vakantie zonder Zorgen om meerdere redenen een interessant concept. Niet alleen past het ‘(ont)zorgen’ in het dna van onze regio, ook economisch biedt het kansen.  Uit onderzoek is gebleken dat toeristisch-recreatieve ondernemers, die hun bedrijf toegankelijk hebben gemaakt voor mensen die extra zorg nodig hebben, gemiddeld 12% meer omzet realiseren. Hetzelfde onderzoek laat zien dat mensen die dagelijkse zorg nodig hebben gemiddeld langer in een accommodatie verblijven, meer uitstapjes in de directe omgeving maken en daarom gemiddeld genomen ook meer besteden.
Tijdens de recent gehouden ondernemersbijeenkomsten hebben wij toegezegd een vervolgbijeenkomst over Vakantie zonder Zorgen te organiseren.
Die bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 november aanstaande om 11.00 uur bij De Valkhoeve, Valkweg 11 in Mill. De bijeenkomst duurt naar verwachting maximaal anderhalf uur.
Namens Zet  Brabant geven adviseurs Rob van Egeraat en Anita van Leeuwen een toelichting op het concept. Daarna gaan zij  graag met de aanwezigen in gesprek om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.
Heeft u belangstelling? Meld u dan uiterlijk 16 november aan via info@rbtlandvancuijk.nl
Deelname aan de bijeenkomst is gratis.