Bijeenkomst ondernemers Kraaijenbergse Plassen

Dinsdag 14 maart 2017
Op uitnodiging van het Regionaal Bureau voor Toerisme hebben de ondernemers die aan of in de omgeving van de Kraaijenbergse Plassen actief zijn, half februari kennisgemaakt met de initiatiefnemers van HollandDelta.
Marco de Haas en Gepco de Kruijff, de drijvende krachten achter HollandDelta, hebben een toelichting gegeven op hun idee om toeristische bestemmingen in de stroomgebieden van  de Maas en de Rijn met elkaar te verbinden en zo aantrekkelijk(er) te maken voor toeristen en recreanten.
De samenwerking tussen (groepen van) ondernemers in en internationale promotie van het uitgestrekte rivierenlandschap leidt, zo verwacht HollandDelta, tot een extra omzet van een miljard euro in 2020. Om dat voor elkaar te krijgen worden onder meer, samen met lokale ondernemers, zogenaamde ‘basecamps’ ingericht. De ‘basecamps’ zijn plekken die om allerlei redenen (fraaie omgeving, bijzondere natuur, unieke cultuurhistorie en het authentieke ‘verhaal’ van het gebied) interessant zijn voor toeristen en recreanten. Een van die plekken kan het watersportgebied Kraaijenbergse Plassen zijn.
Aan het einde van de bijeenkomst is de afspraak gemaakt dat de initiatiefnemers van HollandDelta de ondernemers aan de Kraaijenbergse  Plassen op de hoogte houden van de voortgang van hun plannen.