Evaluatie Toeristische Ontmoetingspunten

Maandag 05 december 2016
Onder het motto ‘Samen werken in én aan het Land van Cuijk’ hebben de Toeristische Ontmoetingspunten (TOP’s) en het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk op 29 november jongstleden met elkaar van gedachten gewisseld over hoe zij hun samenwerking toekomstig gestalte willen geven.
Het RBT evalueert jaarlijks met de TOP’s, aan het einde van het zomerseizoen, of nog steeds aan elkaars verwachtingen wordt voldaan. Ditmaal waren er nog drie redenen om bijeen te komen: de verlenging van de komend voorjaar aflopende samenwerkingsovereenkomsten met de TOP’s, het besluit van het bestuur van het RBT om de formuleovereenkomst met VVV Nederland niet te continueren en de tijdens de ondernemersbijeenkomsten uitgesproken wens om de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van de TOP’s te vergroten.
Aan het einde van de bijeenkomst zijn de volgende afspraken gemaakt:
  1. Het RBT legt op korte termijn nieuwe overeenkomsten voor aan de Toeristische Ontmoetingspunten, die bij de evaluatie aanwezig waren. Met de afwezige TOP’s wordt contact opgenomen om na te gaan of ze verder willen en zo ja, onder welke condities. Het RBT stelt aan de Toeristische Ontmoetingspunten de voorwaarden dat ze voldoende vaak geopend zijn, herkenbaar zijn als TOP en merkbaar ambassadeur van de regio zijn;
  2. Het RBT stelt een pakket samen met producten en diensten, die de betrokken ondernemers en organisaties in staat stellen om de rol van Toeristisch Ontmoetingspunt te vervullen. Een voorstel daarvoor wordt binnen enkele weken naar de TOP’s gestuurd.
Vragen? Stuur een mail naar info@rbtlandvancuijk.nl