Veelgestelde vragen

Wat zijn de kerntaken van het RBT?
Het Regionaal Bureau voor Toerisme heeft als voornaamste opdracht bij te dragen aan de versterking van de toeristisch-recreatieve sector in het Land van Cuijk. 

Het RBT doet dat langs vier programmalijnen:

  1. Marketingcampagne;
  2. ‚ÄčOndersteunen Groetersnetwerk, Toeristische Ontmoetingspunten en toeristisch-recreatieve platforms;
  3. Delen van kennis en inzicht;
  4. Ontwikkeling van producten en arrangementen.

Wat hebben ondernemers aan samenwerking met RBT Land van Cuijk?
Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk heeft een groot bereik met de door ons ontwikkelde producten en diensten. Ondernemers kunnen daar van profiteren. Door mee te doen aan projecten en/of arrangementen en door onze producten af te nemen, kunnen ondernemers hun activiteiten op het juiste moment met het juiste middel bij de juiste doelgroep onder de aandacht brengen.

RBT Land van Cuijk is daarnaast graag bereid om ondernemers verder te helpen, advies te geven, als klankbord te fungeren of kennis met hen te delen. 

Aan wat voor producten of promotionele activiteiten kunnen ondernemers deelnemen?
RBT Land van Cuijk biedt veel verschillende producten en diensten aan. Zo is er de consumentenwebsite, kunnen ondernemers meedoen aan campagnes, worden arrangementen onder de aandacht van toeristen en recreanten gebracht, wordt jaarlijks een toeristische gids verspreid en vinden regelmatig losse acties en promotieactiviteiten plaats, zoals lezeracties en beurzen. 

Is RBT Land van Cuijk een commerciële onderneming?
Nee, RBT Land van Cuijk is een stichting zonder winstoogmerk die werkt in opdracht van vijf gemeenten en het toeristisch-recreatief bedrijfsleven in het Land van Cuijk.

Hoe wordt RBT Land van Cuijk gefinancierd?
De werkzaamheden en de activiteiten van RBT Land van Cuijk worden betaald uit:

  • jaarlijkse bijdrage van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk;

  • afname door bedrijven van de door RBT aangeboden diensten en producten;

  • partnerships met het regionale bedrijfsleven;

  • participatie in provinciale, landelijke en grensoverschrijdende projecten.

Waarom is er geen VVV-informatiepost in het Land van Cuijk?
De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben twee jaar geleden besloten de promotie van de toeristische en recreatieve activiteiten in het Land van Cuijk zelf ter hand te nemen.

Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk heeft wel een licentieovereenkomst met VVV Nederland. Die maakt het mogelijk om het VVV-logo te voren, gebruik te maken van door VVV Nederland vastgelegde domeinnamen en informatie over ondernemers en activiteiten in het Land van Cuijk te plaatsen in apps en op websites van VVV Nederland.