Presentatie gemeenteraden Land van Cuijk

Namens het Regionaal Bureau voor Toerisme heeft toeristisch manager Erik Jansen op 21 november 2018 een presentatie gegeven voor de gemeenteraden in het Land van Cuijk.
Tijdens de drukbezochte bijeenkomst in de raadszaal in het gemeentehuis van Mill werd ingegaan op onder meer de verwachte (landelijke) toename van toeristen in de komende jaren, de kansen die dat biedt voor het Land van Cuijk, hoe en met wie het Regionaal Bureau voor Toerisme samenwerkt, wat het RBT doet om het Land van Cuijk ook buiten de regio te promoten en voor welke uitdagingen het RBT het staat.
Het leverde geanimeerde discussies op, onder meer over het doel dat we moeten nastreven (meer bestedingen, meer bezoekers of meer bekendheid?) en over nog onbenutte kansen.
Zie bijgaand de presentatie.