Ondernemersbijeenkomsten

Eind september en begin oktober 2016 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk, in samenwerkig met de toeristisch-recreatieve platforms, bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd. De belangstelling voor de zeven bijeenkomsten was groot; in totaal zijn meer dan 160 ondernemers aanwezig geweest.
Tijdens de bijeenkomsten is teruggeblikt op wat er sinds maart 2015, toen RBT Land van Cuijk aangaf 'meters te willen maken', is gebeurd. Aan de hand van vier sporen (marketing, kennis & inzicht, ondersteunen en ontwikkelen) liet het RBT zien wat zij in de afgelopen anderhalf jaar aan concrete producten en diensten heeft ontwikkeld. Belangrijke vraag voor het RBT: 'voldoet dat wat wij hebben gedaan aan de verwachtingen van de ondernemers in regio?' Het antwoord daarop was een volmondig 'ja'.
Tijdens de bijeenkomsten zijn bovendien nieuwe producten en diensten aan de aanwezigen voorgelegd, die mogelijk interessant zijn voor de ondernemers in het Land van Cuijk. Daarnaast is gevraagd naar de ideeën en wensen van de ondernemers zelf. Het RBT houdt met die ideeën rekening bij de samenstelling van het jaarplan 2017.