We Are Food 2018

Een groep van ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties gaat aan de slag om samen een Land van Cuijks programma voor We Are Food 2018 te maken. In dat programma worden bestaande én nieuwe activiteiten op het gebied van agrifood en -toerisme met elkaar verbonden. Het Land van Cuijk wil zo maximaal profiteren van de (internationale) schijnwerper die in 2018 op Brabants als Europese Regio voor de Gastronomie wordt geplaatst.
Dat is de uitkomst van een drukbezochte (meer dan 60 aanwezigen) bijeenkomst over We Are Food 2018 op 30 januari jongstleden. Projectleider Alfred van Mameren gaf in de zaal van de Lamperse Hei in Wanroij een toelichting op het idee en de uitgangspunten van We Are Food 2018. Zie bijgaand de presentatie van Alfred van Mameren.
Vervolgens gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de kansen (‘we hebben veel, laten we het vooral laten zien. Geen woorden, maar daden’), maar ook de valkuilen (‘wat wil je precies laten zien, wat zijn de onderscheidende kwaliteiten van deze regio die je in de etalage wilt zetten’) van een gezamenlijk Land van Cuijks programma. Het leidde tot de oproep om een gezamenlijk Land van Cuijks programma voor We Are Food 2018 te ontwikkelen. Een aantal aanwezigen gaf aan zich daar graag voor te willen inzetten. Wilt u ook meedenken? Stuur dan een mail naar info@rbtlandvancuijk.nl