Fondsen & Financiering

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Land van Cuijk heeft op dinsdag 19 januari 2016 een informatiebijeenkomst georganiseerd over fondsen en andere financieringsmogelijkheden.  

De ervaring leert dat tal van ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector interessante en niet zelden ook vernieuwende ideeën hebben, maar dat hun plannen niet van de grond brengen omdat ze onvoldoende eigen middelen hebben om ze te realiseren. Deze groep van ondernemers is aangewezen op externe financiering. Of fondsen.
Maar waar vind je de geschikte fondsen? Welke fondsen zijn er? Op welke specifieke thema’s richten zij zich? Hoe kunnen ondernemers een beroep op ze doen? En: hoe groot is de kans dat een plan voor een bijdrage uit een fonds of voor andere vormen van financiering in aanmerking komt?
Het RBT zag ondernemers worstelen met die vragen en heeft daarom Marianne Muller van MORE Projectbegeleiding gevraagd meer inzicht te geven in de vaak ondoorzichtige wereld van fondsen en financieringsmogelijkheden.
Zie bijgaand de presentatie die Marianne Muller tijdens de drukbezochte (35 belangstellenden) bijeenkomst heeft verzorgd.