Over Land van Cuijk

Het Land van Cuijk is het ‘Land van Heerlijke Ontmoetingen’.
Je ziet én ervaart er vele eeuwen van vaderlandse geschiedenis. Je ziet in gebouwen en landschappen terug wat de invloed is geweest van de Romeinen, de ridderfamilies, de Spanjaarden, de Fransen en de Duitsers, maar ook hoe het Land van Cuijk is getekend door natuurgeweld.
Je ontdekt er uniek religieus erfgoed. In het Land van Cuijk bevinden zich een aantal van de oudste kloosters van Nederland, bijzondere kerkgebouwen, unieke begraafplaatsen en talrijke wegkapelletjes.
Het gastvrije Land van Cuijk leent zich bovendien voor ontspannen ontmoetingen met gevarieerd en soms monumentaal landschap. Maasheggen, bos en heide, landgoederen, veenafgravingen, uitgestrekte weilanden en groene Maasoevers: het Land van Cuijk kent het meest gevarieerde landschap van Nederland. Het nodigt toeristen en recreanten uit om er te wandelen, te fietsen of op een andere manier te bekijken.
Het Land van Cuijk is ook een waterrijk gebied. De Maas stroomt er langs en vormt de natuurlijke grens tussen Brabant, Limburg en Gelderland. Veel vaartoeristen leggen graag aan in de Maashavens. Ook elders in het Land van Cuijk zijn er volop mogelijkheden voor watersport. 

Klik hier voor een 'virtuele ontdekkingstocht' door het Land van Cuijk