Header

Vakantiekrant Land van Cuijk

In 2020 hebben we, bij wijze van experiment, voor het eerst een Vakantiekrant uitgebracht, een actueel overzicht van alle evenementen die, ondanks de coronacrisis, wél doorgang vonden. De Vakantiekrant (formaat A3, 420 x 297) werd verspreid via verblijfsaccommodaties en horecagelegenheden in de regio.
De uitgave van de Vakantiekrant werd zeer gewaardeerd, zowel door bezoekers als door ondernemers.

Het heeft ons doen besluiten om in 2021 wederom een Vakantiekrant uit te brengen Ditmaal niet 1, maar zelfs 3 edities, in een oplage van 5.000 exemplaren per editie: 
 • voorjaar: april tot en met half juni;
 • zomer: half juni tot en met augustus;
 • najaar: september tot en met half november.
We bieden ditmaal voor het eerst ook de mogelijkheid om te adverteren in de Vakantiekrant. Mocht u in meerdere edities van de Vakantiekrant dezelfde advertentie willen plaatsen, dan worden de tarieven lager. 
Een belangrijk voordeel van deelname aan de Vakantiekrant is dat het lezerspubliek per definitie geïnteresseerd is. Immers, ze zijn hier op vakantie en willen graag weten wat er in de regio te beleven valt en waarvoor ze bij wie terecht kunnen. 

Wanneer?
De Vakantiekranten verschijnen:
 • editie 1 – laatste week maart
 • editie 2 – 2eweek juni
 • editie 3 – laatste week juli
   
Deadline?
U kunt zich voor deelname aan de Vakantiekranten aanmelden tot:
 • editie 1 – 15 maart 2021
 • editie 2 – 1 juni 2021
 • editie 3 – 12 juli 2021
 
Interessant voor met name …?
 • horecabedrijven en culturele instellingen (gelegenheden voor vakantiegangers om te eten, te drinken en te verpozen);
 • musea en attractieparken (bestemmingen voor dagje uit);
 • winkels, supermarkten en koopcentra (bestemmingen voor dagje uit);
 • organisatoren van evenementen en activiteiten (bestemmingen voor dagje uit);
   
Kosten
 
  1/1 pagina 1/2 pagina 1/4 pagina 1/8 pagina achterpagina
Vakantiekrant - 1 editie € 375,00 € 225,00 € 150,00 € 95,00 € 425,00
Vakantiekrant - 2 edities € 650,00 € 400,00 € 250,00 € 140,00 € 750,00
Vakantiekrant - 3 edities € 925,00 € 575,00 € 350,00 € 185,00 € 1.075,00